Prohlášení o shodě

Kvaltex s.r.o., Haškova 279, 533 45 Čeperka | www.kvaltex.cz | +420 739 483 750 | michal.loudil@kvaltex.cz
Čeperka dne 2.03.2021
Prohlášení o shodě.
Toto prohlášení osvědčuje ,že materiály dodávané firmou Kvaltex s.r.o , Haškova 279,Čeperka,
533 45 p. Opatovice n/L, IČO:28802667 jsou ve shodě se základními všeobecnými požadavky
definovanými v následujících dokumentech:
- Zákon č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a
výrobky pro děti ve věku do 3 let
Výrobky jsou za daných podmínek obvyklého použití bezpečné.
Loudil Jan
jednatel
Kvaltex s.r.o
Haškova 279, Čeperka
533 5 p. Opatovice n/L